องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มาจัดทำรายละเอียดให้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศสสตร์ชาติ ๒๐ ปี    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครัั้งที่ ๒/๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ