องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน


รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ