องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๕    เอกสารประกอบ

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ