องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

    รายละเอียดข่าว

มีการนำข้อมูลจากที่ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ.80-010 สายวัดรางบัวทอง หมูที่ 2 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 0+255



    เอกสารประกอบ

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
1
2
3
1
2
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ