องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ