องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ