องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่

2.เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการให้ดียิ่งขึ้น

3.เพื่อลดขั้นตอนในการดำเนินงานให้รวดเร็ว

4.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ

5.เพื่อเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึง    เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ