องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมให้ความรู้เ...[วันที่ 2020-09-29][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไ...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสด...[วันที่ 2020-09-17][ผู้อ่าน 16]
 
  รับมอบป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางก...[วันที่ 2020-09-16][ผู้อ่าน 14]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจ...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานขององค์การบริ...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ...[วันที่ 2020-09-08][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...[วันที่ 2020-08-25][ผู้อ่าน 3]
 
  การรับเงินเยียวยา (เปราะบาง) ของผู้สูงอายุและผู้พิ...[วันที่ 2020-07-30][ผู้อ่าน 40]
 
  แจกเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเ...[วันที่ 2020-07-24][ผู้อ่าน 35]
 
  การประชุมทีมสหวิชาชีพการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปั...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 44]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออ...[วันที่ 2020-07-15][ผู้อ่าน 28]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12