องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 8]
 
  เงินอุดหนุนโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 2564 ...[วันที่ 2021-01-20][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเช...[วันที่ 2021-01-14][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร...[วันที่ 2020-12-04][ผู้อ่าน 20]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันบ้านผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดอ...[วันที่ 2020-11-18][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่...[วันที่ 2020-11-17][ผู้อ่าน 50]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านนายวินัย แจ่มแจ้ง หมู่ที่ ...[วันที่ 2020-11-12][ผู้อ่าน 25]
 
  ภาพการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในว...[วันที่ 2020-10-26][ผู้อ่าน 17]
 
  ภาพการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้...[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัง...[วันที่ 2020-10-07][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมให้ความรู้เ...[วันที่ 2020-09-29][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไ...[วันที่ 2020-09-18][ผู้อ่าน 94]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13