องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 374 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลสาระในสัญญาโคางการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 26 ต.ค. 2563 ]0
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ 7 ต.ค. 2563 ]12
3 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2563 ]5
4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี(2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]7
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]2
6 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]5
7 เล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]13
8 การฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำหมูฝอยหวาน และการสกรีนเสื้อและกระเป๋า [ 20 ก.ย. 2563 ]0
9 ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]21
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]19
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]27
12 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2563 ]5
13 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปี 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]13
14 รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สม้ยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2563 ]24
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]78
16 ประกาศการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องทื่ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]61
17 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 13 ม.ค. 2563 ]65
18 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2563 ]32
19 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]23
20 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี งบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]84
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19