องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 334 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]13
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]18
3 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ย. 2563 ]44
4 ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2563 ]43
5 ข้อมูลสาระในสัญญาโคางการก่อสร้างถนนลาดยางจากบริเวณบ้านนายจุ่น วงษ์กัณหา หมู่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 26 ต.ค. 2563 ]34
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ 7 ต.ค. 2563 ]51
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2563 ]26
8 การฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร การทำหมูฝอยหวาน และการสกรีนเสื้อและกระเป๋า [ 20 ก.ย. 2563 ]24
9 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 ก.ค. 2563 ]28
10 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปี 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]35
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]103
12 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 13 ม.ค. 2563 ]87
13 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 13 ม.ค. 2563 ]53
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 20 ธ.ค. 2562 ]41
15 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี งบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]106
16 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]118
17 กำหนดวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]41
18 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 20 พ.ย. 2562 ]41
19 รายงานการควบคุมภายใน(ควบคุมความเสี่ยง) [ 15 พ.ย. 2562 ]44
20 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ [ 24 ต.ค. 2562 ]104
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17