องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 320 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 [ 18 มี.ค. 2563 ]7
2 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พ.ศ. 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]9
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมตำบล [ 18 ก.พ. 2563 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่องกำหนดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน [ 18 ก.พ. 2563 ]8
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 ก.พ. 2563 ]15
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2563 - 2565 [ 12 ก.พ. 2563 ]15
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ก.พ. 2563 ]19
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม [ 27 ม.ค. 2563 ]18
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2563 ]27
10 ประกาศการยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องทื่ ประจำปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]20
11 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 เป็นต้นไป [ 13 ม.ค. 2563 ]21
12 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปี งบประมาณ 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]40
13 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]40
14 โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ [ 24 ต.ค. 2562 ]37
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]47
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]57
17 ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ก.ย. 2562 ]74
18 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 7 ส.ค. 2562 ]92
19 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]132
20 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติงานในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]37
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16