องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2563


การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของส่วนต่างๆ และชี้แจงเรื่องต่างๆเพื่อทราบ รวมถึงการให้ความรู้ KM แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-06
2020-04-17
2020-03-12
2020-03-10
2020-03-06