องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


พิธีมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  โดยมี ท่านไพทูรย์ วงค์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ซึ่งจำนวนครัวเรือนของตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนทั้งสิ้น 1,095 ครัวเรือน และมีผู้มายื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือทั้งหมด จำนวน 595 ครัวเรือน โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 555 ครัวเรือน ๆ ละ 500 บาท เป็นจำนวน 277,500 บาท และที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 40 ครัวเรือน โดยการจัดมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

       1. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวัน

         2. เพื่อเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

         3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน

2020-06-29
2020-06-26
2020-06-17
2020-06-04
2020-06-01
2020-05-06
2020-04-17
2020-03-12
2020-03-10
2020-03-06