องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวันที่ 3 กันยายน 2563(ภาคเช้า)  ฟังบรรยายเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายพัฒนา ตุนา พัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง (ภาคบ่าย) ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ การปลูกผักแบบอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขาตอง และวันที่ 4 กันยายน 2563 (ภาคเช้า) ศึกษาดูงานเรื่องสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ (ภาคบ่าย) ศึกษาดูงานเรื่องการปลูกผัก การปลูกสมุนไพรรอบตัว ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม 

2020-11-17
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27