องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล


การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล

สำหรับกลุ่มอาชีพที่เสนอแบบคำร้องขอกู้เงินจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาชีพทำตะกร้าจากเชือกฟาง หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพค้าขาย หมู่ที่ 2 กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้ทำนา หมู๋ที่ 4 กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลากระชัง หมู่ที่ 4 กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู็ทำนา หมู่ที่ 6 ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุุ่ม 

2020-11-17
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27