องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มประจำเดือนกันยายน 2563


การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อชี้แจงข้อสั่งการต่างๆ ติดตามงาน รายงานผลการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2020-11-17
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27