องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


รับมอบป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน


สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายหมายแก่ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบป้ายศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกุ่ม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 

2020-11-17
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27