องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดไอโอดีน)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมการให้ืความรู้เรื่องโรคไอโอดีน) โดยมีนางงามตา ศรีสงวน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2563 

2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27
2020-08-25