องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเอดส์ ลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์)


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องเอดส์ ลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์) โดยมีนายจักรพันธ์ จันทร์ส่องแสง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่ผานมา 

2020-11-17
2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27