องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565


โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู็ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้ 





2020-10-07
2020-09-29
2020-09-18
2020-09-17
2020-09-16
2020-09-15
2020-09-14
2020-09-08
2020-08-27
2020-08-25