องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 1/2564


การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามงาน สอบถาม ปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรค และผลการปฏิบัติราชการในช่วงที่ผ่านมา ตลอดทั้งเพื่อพบปะพูดคุยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2021-01-22
2021-01-20
2021-01-14
2020-12-04
2020-11-18
2020-11-17
2020-11-12
2020-10-26
2020-10-14
2020-10-07