องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


เงินอุดหนุนโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 2564 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564


ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เชิญเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม มารับเช็คเงินอุดหนุนโครงการของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุ ปี 2564 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ราย นางวิมล น้อยแก้ว บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

2021-04-09
2021-04-07
2021-04-05
2021-04-05
2021-03-25
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24