องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้้ำต่างๆ  เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายและป้องกันน้ำท่วมขัง

2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24
2021-02-15
2021-01-29
2021-01-26
2021-01-22
2021-01-20