องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำร่างแผนฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้ร่วมพิจารณาโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

 

2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24
2021-02-15
2021-01-29
2021-01-26
2021-01-22
2021-01-20