องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผู้ยากไร้และมีรายได้น้อยที่ประสงค์จะสร้างบ้านหลังละไม่เกิน 80,000 บาท


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม พร้อมคณะกรรมการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ได้ประชุมเพื่่อพิจารณาเพื่อกลั่นกรองข้อมูลผู้ยากไร้และผู้มีรายได้น้อยตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ยากไร้และมีรายได้น้อย เมื่อวันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2021-04-09
2021-04-07
2021-04-05
2021-04-05
2021-03-25
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24