องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 2/2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม กำหนดให้มีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

2021-04-09
2021-04-07
2021-04-05
2021-04-05
2021-03-25
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24