องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)


เมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.บ้านกุ่ม ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.บ้านกุ่ม หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 6 จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมเสนอโครงการฯ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

2021-04-09
2021-04-07
2021-04-05
2021-04-05
2021-03-25
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24