องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564


วันที่ 26 มกราคม 2564 อบต.บ้านกุ่ม จัดการประชุมคณะกรรมการสนุบสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนฯ (พ.ศ. 2564 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 

2021-04-09
2021-04-07
2021-04-05
2021-04-05
2021-03-25
2021-03-04
2021-02-25
2021-02-25
2021-02-24
2021-02-24