องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.


นายบุญทัน  เทศทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิโรจน์  จูงใจ
นางสาวอรวรรณ สุทธิสิทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประดิษฐ์  แจ้งบุญ
นายจีระศักดิ์  ปิ่นแก้ว
นายสุริยนต์  บุญครอง
นายวิโรจน์  จูงใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2นายนพดล  พูนกำลัง
- ว่าง -
นายทองหล่อ  ศรีสกุลงาม
นายสนวน  ธัญญผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายแล  พูลสำราญ
- ว่าง -
นายประสาร  คล้ายสุบรรณ
นายบุญทัน เทศทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6