องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

กองช่าง


นายพิเศษ  ศิลปชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
นายถนัด พันธุ์แตง
 
นางสาววัชรีกร เรือนทองดี
นายช่างโยธา
 
เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
นายบำรุง  นิลแก้วดี

คนงานทั่วไป