องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


นำก้านมะพร้าวมาแช่น้ำ แล้วดึงเส้นใยมาทำเป็นไม้กวาด  การทำจะทำของใครของมัน เมื่อเสร็จแล้วนำมารวมที่ประธาน เพื่อขายรวมกัน