องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2556

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

                        ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ได้แก่ ทำนา

 

                        ด้านเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่ เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา ฯลฯ

 

                        อาชีพเสริม ปลูกผักบุ้ง และผักกระเฉด หาปลา รับจ้าง ฯลฯ

 

 

            หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

-          ปั๊มน้ำมัน                       จำนวน  1  แห่ง

-          ร้านเสริมสวย                  จำนวน  2  แห่ง

-          อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์      จำนวน  2  แห่ง

-          ตลาดนัด                       จำนวน  2  แห่ง