องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 4. ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]285
2 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]262
3 ส่วนที่่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]229
4 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]239
5 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]234
6 ส่วนที่ 4 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]233
7 ส่วนที่ 4 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]243
8 ส่วนที่ 4 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]261
9 ส่วนที่ 4 ผ.05 สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]232
10 ส่วนที่ 4 ผ.06 สำหรับโครงการพัฒนาที่อปท.ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]238
11 ส่วนที่ 4 ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]221
12 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]207
13 ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 3 ก.พ. 2559 ]229
14 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 19 ม.ค. 2559 ]201
15 ปกแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]229
16 คำนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]225
17 สารบัญ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]231
18 ส่วนที่ 1 ลักษณะแผนพัฒนาสามปี , วัตถุประสงค์ , ขั้นตอน , ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี [ 1 ก.ค. 2558 ]216
19 ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา สรุปสถานการณ์พัฒนา ฯลฯ [ 1 ก.ค. 2558 ]229
20 ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 1 ก.ค. 2558 ]261
 
หน้า 1|2