องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ส่วนที่ 4. ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]253
2 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]234
3 ส่วนที่่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]199
4 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]207
5 ส่วนที่ 4 ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]204
6 ส่วนที่ 4 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]206
7 ส่วนที่ 4 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]214
8 ส่วนที่ 4 ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]231
9 ส่วนที่ 4 ผ.05 สำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]203
10 ส่วนที่ 4 ผ.06 สำหรับโครงการพัฒนาที่อปท.ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]209
11 ส่วนที่ 4 ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]190
12 ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]175
13 ประกาศเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 3 ก.พ. 2559 ]199
14 ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 19 ม.ค. 2559 ]167
15 ปกแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]199
16 คำนำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]197
17 สารบัญ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ. 2561) [ 1 ก.ค. 2558 ]200
18 ส่วนที่ 1 ลักษณะแผนพัฒนาสามปี , วัตถุประสงค์ , ขั้นตอน , ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี [ 1 ก.ค. 2558 ]185
19 ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา สรุปสถานการณ์พัฒนา ฯลฯ [ 1 ก.ค. 2558 ]196
20 ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนา หรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 1 ก.ค. 2558 ]226
 
หน้า 1|2