องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


การคัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาศ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การคัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาศ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563