องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ยาม     เอกสารประกอบ ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2563