องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร1 สำหรับการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2563