องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2564