องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามแบบ ปปช.(โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

ขนาดกว้าง 24.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร (ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,484 ลูกบาศก์เมตร)

    เอกสารประกอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณตามแบบ ปปช.(โครงการถมดินปรับภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2559