องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบริเวณบ้านนางบัวเผื่อน โพธิ์พินิจ ถึงบริเวณที่นานายลิขิต พูลกำลัง ผิวกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 1,700 เมตร (ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 297 ลูกบาศก์เมตร)

    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มิ.ย. 2559