องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ประกาศตามแบบ ปปช.และประมาณการ ปร.4,ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานางนิภาพร และนางอารีย์ อิฐสุวรรณศิลป์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศตามแบบ ปปช.และประมาณการ ปร.4,ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานางนิภาพร และนางอารีย์ อิฐสุวรรณศิลป์

    เอกสารประกอบ ประกาศตามแบบ ปปช.และประมาณการ ปร.4,ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานางนิภาพร และนางอารีย์ อิฐสุวรรณศิลป์
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2559