องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 


ประกาศการส่งมอบงานและการกำหนดการตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนน คสล. บริเวณบ้านนายมนูญ เทียนทอง ถึงบริเวณบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศการส่งมอบงานและการกำหนดการตรวจรับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากรอยต่อถนน คสล. บริเวณบ้านนายมนูญ เทียนทอง ถึงบริเวณบ้านนายสมพล อดิศรมลกิจ หมู่ที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ค. 2560