องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

    รายละเอียดข่าว

ขอเชิญผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563     เอกสารประกอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563