องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
2 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]73
3 รายงานการติดตามการปฏืบัติตามแผนการควบคุมภายในตาม พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ [ 13 ม.ค. 2564 ]163
4 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]163
5 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]165