องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง  การยื่นลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม เรื่อง การยื่นลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือนร้อนจากผลกระทบในการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2563