องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  ออกพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพ...[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 432]
 
  ออกพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการระบาดของโรค...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 452]
 
  พิธีมอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ไ...[วันที่ 2020-06-17][ผู้อ่าน 456]
 
  ประชุมพนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม...[วันที่ 2020-06-04][ผู้อ่าน 430]
 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก[วันที่ 2020-06-01][ผู้อ่าน 360]
 
  รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน[วันที่ 2020-05-06][ผู้อ่าน 427]
 
  ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านและแจกเจลแอลกอฮอล์พร้อมฉีดพ่นย...[วันที่ 2020-04-17][ผู้อ่าน 531]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคล...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 298]
 
  เรื่อง ขอ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 392]
 
  โครงการรณรงค์และป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล ประจำปีงบ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 446]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....[วันที่ 2020-03-06][ผู้อ่าน 456]
 
  การประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์การบริ...[วันที่ 2020-03-06][ผู้อ่าน 455]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35