องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  การตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชน...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 108]
 
  ออกพื้นที่เพื่อมอบอาหารให้กับผู้ที่กักตัวหรือผู้มี...[วันที่ 2021-08-09][ผู้อ่าน 376]
 
  มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูก...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 305]
 
  ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณ...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 372]
 
  จัดเตรียมสถานที่ศูนย์แยกกักตัว (ศูนย์พักรอ) สำหรับ...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 312]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Bl...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 421]
 
  โครงการรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะและการนำวัสด...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 294]
 
  โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 236]
 
  โครงการรณรงค์เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไ...[วันที่ 2021-06-23][ผู้อ่าน 357]
 
  กิจกรรมการ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 99]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...[วันที่ 2021-05-28][ผู้อ่าน 317]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 615]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35