องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ว่างงาน และประชาชนทั่วไปใน...[วันที่ 2021-03-25][ผู้อ่าน 332]
 
  กิจกรรมปรับรปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม ปลูกไม้ประดับ[วันที่ 2021-03-05][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานแนะแนวอาชีพผู้...[วันที่ 2021-03-04][ผู้อ่าน 349]
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 360]
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้ตามธรรมนำชีวิต องค์การ...[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 262]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผู้ยากไร้และมีราย...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 281]
 
  ประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริ...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 347]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม สมัยสามั...[วันที่ 2021-02-15][ผู้อ่าน 333]
 
  กิจกรรมการรณรงค์ใช้จักรยานยนต์เพื่อลดการใช้ลดยนต์[วันที่ 2021-02-02][ผู้อ่าน 102]
 
  การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25...[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 345]
 
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน (พ.ศ. 2561 ...[วันที่ 2021-01-26][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบบูรณาการ[วันที่ 2021-01-22][ผู้อ่าน 402]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35