องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ...[วันที่ 2566-12-08][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (การจัดบอร์ด วันเอดส์โลก) ป...[วันที่ 2566-12-07][ผู้อ่าน 30]
 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรั...[วันที่ 2566-12-03][ผู้อ่าน 12]
 
  การประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก...[วันที่ 2566-12-03][ผู้อ่าน 5]
 
  กิจกรรมสืบสานประเพณี วันลอยกระทง พ.ศ.2566[วันที่ 2566-11-27][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 4 [วันที่ 2566-11-21][ผู้อ่าน 24]
 
  ฉีพ่นหมอกควัน ม.6 บริเวณบ้านนางส้มเช้า พลายยงค์[วันที่ 2566-11-14][ผู้อ่าน 22]
 
  ลงพื้นที่เก็บขยะและทำการกำจัด ณ เตาเผาชั่วคราว บริ...[วันที่ 2566-11-13][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ พ.ศ.2566[วันที่ 2566-11-10][ผู้อ่าน 33]
 
  สภากาชาดไทยมอบถุงธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...[วันที่ 2566-11-02][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/...[วันที่ 2566-10-31][ผู้อ่าน 50]
 
  กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันออกพรรษา ...[วันที่ 2566-10-30][ผู้อ่าน 54]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35