องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  สำรวจความบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภั...[วันที่ 2566-09-22][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ...[วันที่ 2566-09-21][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก...[วันที่ 2566-09-21][ผู้อ่าน 45]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคมื...[วันที่ 2566-09-18][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” กิจกรรมหมู่บ้านคนดีศรีสุพร...[วันที่ 2566-09-12][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีง...[วันที่ 2566-09-12][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว...[วันที่ 2566-09-06][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการฝึกอบรมทบทวน/เพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภ...[วันที่ 2566-08-30][ผู้อ่าน 49]
 
  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร...[วันที่ 2566-08-30][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ พ.ศ.2566[วันที่ 2566-08-24][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมสำหรับบุคลากรขององค์การบร...[วันที่ 2566-08-21][ผู้อ่าน 68]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไ...[วันที่ 2566-08-18][ผู้อ่าน 64]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35