องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี: www.bankum.go.th

 
 
  ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำริมตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่ 1- ...[วันที่ 2566-10-24][ผู้อ่าน 70]
 
  ประชุมติดตามการดำเนินงานและอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรม...[วันที่ 2566-10-18][ผู้อ่าน 82]
 
  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย หมู่ที่ 6[วันที่ 2566-10-17][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการจิตอาสา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ...[วันที่ 2566-10-16][ผู้อ่าน 70]
 
  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายณ...[วันที่ 2566-10-10][ผู้อ่าน 54]
 
  โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิกปกติของการ...[วันที่ 2566-10-09][ผู้อ่าน 47]
 
  มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ที่บ้านพักอาศัยได้รับค...[วันที่ 2566-10-04][ผู้อ่าน 51]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ขอเชิญประชาชนร่วมพิ...[วันที่ 2566-10-02][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (T...[วันที่ 2566-09-28][ผู้อ่าน 78]
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโรคมื...[วันที่ 2566-09-26][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำป...[วันที่ 2566-09-25][ผู้อ่าน 45]
 
  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย (เกิดเหตุเมื่อว...[วันที่ 2566-09-25][ผู้อ่าน 57]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35