องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคุลก จำนวน 2โครงการ [ 5 ม.ค. 2560 ]234
42 ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงผิวจราจรดดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 โครงการ [ 5 ม.ค. 2560 ]215
43 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 โครงการ [ 5 ม.ค. 2560 ]205
44 ประกาศเผยแพร่งานโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านนายทุ๊ย [ 5 ม.ค. 2560 ]219
45 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านนายทุ๊ย [ 5 ม.ค. 2560 ]223
46 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านนายทุ๊ย [ 5 ม.ค. 2560 ]205
47 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก จำนวน 2โครงการ [ 6 ธ.ค. 2559 ]219
48 ประกาศตามแบบ ปปช.และประมาณการ ปร.4,ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยบริเวณที่นานางนิภาพร และนางอารีย์ อิฐสุวรรณศิลป์ [ 30 พ.ย. 2559 ]243
49 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกจำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 2559 ]219
50 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 2559 ]229
51 hgTAsgQZPOqapY [ 29 พ.ย. 2559 ]214
52 แบบประมาณการตาม ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 พ.ย. 2559 ]206
53 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 พ.ย. 2559 ]179
54 เอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2560โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 พ.ย. 2559 ]202
55 ประกาศเผยแพร่โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ย. 2559 ]215
56 ปร.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]223
57 ปร.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]197
58 ปร.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางทวีป ดาบเงิน หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณท่อลอด คสล.นางมัด ประกอบกิจ หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ย. 2559 ]204
59 ปร 4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางทวีป ดาบเงิน หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณท่อลอด คสล.นางมัด ประกอบกิจ หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ย. 2559 ]222
60 ปร.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางทวีป ดาบเงิน หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณท่อลอด คสล.นางมัด ประกอบกิจ หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ย. 2559 ]183
 
|1|2หน้า 3|4|5|6