องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 6 ม.ค. 2560 ]76
42 ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงผิวจราจรดดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 1 โครงการ [ 5 ม.ค. 2560 ]73
43 ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุก จำนวน 2โครงการ [ 6 ธ.ค. 2559 ]74
44 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกจำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 2559 ]77
45 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางงานโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 2559 ]76
46 hgTAsgQZPOqapY [ 29 พ.ย. 2559 ]73
47 แบบประมาณการตาม ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 พ.ย. 2559 ]75
48 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 29 พ.ย. 2559 ]73
49 ประกาศเผยแพร่โครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 2 โครงการ [ 6 พ.ย. 2559 ]72
50 ปร.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]75
51 ปร.5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]75
52 ปร.4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางทวีป ดาบเงิน หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณท่อลอด คสล.นางมัด ประกอบกิจ หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ย. 2559 ]76
53 ปร 4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงลูกรังพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองทางหลวง 2 (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นานางทวีป ดาบเงิน หมู่ที่ 4 ถึงบริเวณท่อลอด คสล.นางมัด ประกอบกิจ หมู่ที่ 6 [ 20 ก.ย. 2559 ]77
54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย แยกจากถนนสายสวนนก ถึงบริเวณบ้านนางอาภรณ์ สวนกุหลาบ หมู่ที่ 5 [ 20 ก.ย. 2559 ]77
55 โครงการซ่อมถนนโดยลงหินคลุกและลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย [ 1 ก.ย. 2559 ]76
56 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกุ่ม [ 1 ก.ย. 2559 ]77
57 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกางแจ้ง/เครื่องออกกำลังกายในร่ม [ 11 ส.ค. 2559 ]77
58 ปปช. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยสายสวนนก [ 1 ก.ค. 2559 ]75
59 ปร.4 ,ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 [ 1 ก.ค. 2559 ]75
60 ตาราง ปปช โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สายคันคลองบ้านกุ่ม ฝั่งใต้ [ 7 มิ.ย. 2559 ]77
 
|1|2หน้า 3|4|5