องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankum.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]81
2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]81
3 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]82
4 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกขยะ [ 15 ก.ย. 2563 ]81
5 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาประกอบอาหารงานโครงการจัดกิจกรรมความรู้เรื่องโรคเอดส์ฯ [ 21 ส.ค. 2563 ]81
6 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างป้ายโครงการให้ความรู้โรคไอโอดีน [ 21 ส.ค. 2563 ]81
7 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาป้ายโครงการให้ความรู้มะเร้งเต้านม [ 21 ส.ค. 2563 ]82
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ก.ค.63 [ 5 ส.ค. 2563 ]80
9 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง [ 21 ก.ค. 2563 ]80
10 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 16 ก.ค. 2563 ]80
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.63 [ 3 ก.ค. 2563 ]80
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน พ.ค.63 [ 3 มิ.ย. 2563 ]81
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน เม.ย 63 [ 4 พ.ค. 2563 ]80
14 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน มี.ค.63 [ 2 เม.ย. 2563 ]80
15 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]80
16 การคัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาศ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) [ 7 ม.ค. 2563 ]80
17 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ธ.ค. 62 [ 2 ม.ค. 2563 ]81
18 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน ต.ค. 62 [ 1 พ.ย. 2562 ]81
19 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 เดือน มิ.ย 62 [ 2 ก.ค. 2562 ]80
20 การคัดเลือกประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61) [ 8 ม.ค. 2562 ]80
 
หน้า 1|2|3|4